ภาพกิจกรรม

2007-09-26 16:54:00
 

ภาพโปสเตอร์จากงานสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน  การพัฒนาพลังแห่งเยาวชน: สร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตร่วมกัน

              เพื่ออนาคต ณ ห้องสมานฉันท์ ธนาคารกสิกรไทย วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน๑๔ภาพ