นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ บรรพชาเป็นสามเณร

2007-09-26 10:53:00
 

นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  บรรพชาเป็นสามเณร

และถือเนกขัมอบรมและปฏิบัติธรรม

ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

           นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ทั่วประเทศ 

 

 

11

จำนวน ๒๐๖ คน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมบรรพชาเป็นสามเณร และอบรมปฏิบัติธรรมเนกขัมมะ ณ วัดอัมพวัน อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีนักเรียนชายจำนวน ๗๖ คน เข้ารับการบรรพชา ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ อีกทั้งนักเรียนหญิงและชายได้ถือเนกขัมอบรมปฏิบัติธรรม จำนวน ๑๓๐ คน ณ วัดอัมพวัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเช่นกัน  ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐