คำศัพท์หมวดถามทางและสถานที่(问路和地点)

2007-09-21 15:36:00
 
ลำดับที่ (序号) คำศัพท์
(词目)
เสียงอ่าน
(发音)
คำแปล
(释义)
1 เลี้ยว liiaw1
2 ซ้าย saaj1
3 ขวา khwaa2
4 ข้างหน้า khaay4 naa4
6 สถานี,ป้าย sa thaa2 nii, paaj4
7 ไกล kai
8 ใกล้ kai4
9 ซอย sÉÉj1 巷子
10 ตลาด ta laad3 市场
11 รถยนต์ rod1 jon1 汽车
12 รถประจำทาง rod1 pa1 cum1 taay1 公车
13 เรือ r шшa1
14 ตรงไป toy1 pai1 前走
15 อยู่ที่ไหน juu3 tii4 nai2 在哪里?
16 ฉันจะไป chan2 ja3 pai1 我要去
17 ท่ารถเมล์ taa3 rod1 mӘӘ1 车站
18 ไกลไหม kai1 mai2 远吗?
19 ท่าเรือ thaa4 rшшa1 码头
20 สถานีรถไฟ sa thaa2 nii1 rod1 fai1 火车站