8 วัน เดือน ปี(年 月 日)

2007-09-21 15:47:00
 
ลำดับที่ (序号) คำศัพท์
(词目)
เสียงอ่าน
(发音)
คำแปล
(释义)
1 วันจันทร์ wan1 can1 星期一
2 วันอังคาร wan1 ?ay1 khaan1 星期二
3 วันพุธ wan1 phud1 星期三
4 วันพฤหัสบดี wan1 pha1 rш1 had3 sa4 bÉÉ4 dee4 星期西
6 วันศุกร์ wan1 suk3 星期五
7 วันเสาร์ wan1 sao2 星期六
8 วันอาทิตย์ wan1 ?aa1 thid1 星期天
9 มกราคม ma1 ka3 raa1 khom1 一月
10 กุมภาพันธ์ kum1 pha1 phan1 二月
11 มีนาคม mii1 naa1 khom1 三月
12 เมษายน mӘӘ1 saa2 jon1 西月
13 พฤษภาคม phшd1 sa phaa1 kom1 五月
14 มิถุนายน mi1 thu3 naa1 jon1 六月
15 กรกฎาคม ka ra ka daa1 kom1 七月
16 สิงหาคม siy2 haa2 kom1 八月
17 กันยายน kan1 jaa1 jon1 九月
18 ตุลาคม tu3 laa1 kom1 十月
19 พฤศจิกายน phшd1 sa ci3 kaa1 jon1 十一月
20 ธันวาคม than1 waa1 kom1 十二月
21 เดือน dШШan1
22 ปี pii1