คำศัพท์หมวดสภาพอากาศ และฤดูกาล(气候与季节)

2007-09-21 15:49:00
 
ลำดับที่ (序号) คำศัพท์
(词目)
เสียงอ่าน
(发音)
คำแปล
(释义)
1 ร้อน rÉÉn1
2 หนาว naaw2
3 ฝนตก fon2 tok3 下雨
4 ลมแรง lom1 rєєy1 大风
5 ฝนไม่ตก fon2 mai4 tok3 不下雨
6 มีพายุ mii1 phaa1 ju1 刮台风
7 อบอ้าว ?ob3 ?aaw4 闷热
8 มีหมอก mii1 mÉÉk3 多云  
9 ฟ้าแลบ faa1 lєєb4 闪电  
10 ฟ้าร้อง faa1 rÉÉy1 打雷,雷鸣
11 น้ำท่วม num1 thuuam4 淹水,积水
12 มรสุม mÉÉ1 ra sum2 暴风雨  
13 ฤดูร้อน rШ duu1 rÉÉn1 夏天
14 ฤดูฝน rШ duu1 fon2 雨季
15 ฤดูหนาว rШ duu1 naaw2 冬天