คำศัพท์หมวดภาพยนตร์

2007-09-24 12:25:00
 
 

motion picture:电影                       ภาพยนตร์

a movie:电影                        ภาพยนตร์

newsreel:新闻片                        ภาพยนตร์ข่าว

documentary film:记录片               ภาพยนตร์สารคดี

literary film:文艺片                     ภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรม

sound film:有声电影片                   ภาพยนตร์เสียง

3-D(=threedimensional)                3 มิติ

picture:立体电影                        ภาพ

cinemascope:新艺综合体              ภาพยนตร์จอกว้าง

opera:歌剧                                อุปรากร

movie theatre:电影院                โรงภาพยนตร์

trailer:预告片                        ภาพยนตร์ตัวอย่าง

premiere:首次隆重放映              การแสดงรอบปฐมทัศน์

copy:拷贝,摄了电影的底片 การทำสำเนา

plot:故事情节                        เค้าโครงเรื่อง

comedy:喜剧                       ภาพยนตร์ตลก

thriller:惊险刺激片                ภาพยนตร์แนวตื่นเต้นระทึกขวัญ

back stall:后座                    ที่นั่งแถวหลัง

audience:观众,听众           ผู้ชม

film star:电影明星                 ดาราภาพยนตร์

film actress:电影女演员        นักแสดงหญิง

director:导演                    ผู้กำกับ

character actor:性格演员      ตัวละครที่ชำนาญในการแสดงเป็นบุคคลประเภทต่างๆ

classic music:古典音乐              เพลงคลาสสิก

a film adopted from a literary work:由文艺作品取材的电影片

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงเค้าโครงเรื่องมาจากวรรณกรรม

seats sold out:座位售击            ที่นั่งเต็ม

a full house:全院满座           โรงภาพยนตร์ที่จุผู้ชมเต็มโรง

film:电影片                            ภาพยนตร์

picture:电影                          รูปภาพ

silent picture(movie):无声片          ภาพยนตร์เงียบ

cartoon:卡通片                     การ์ตูน

musical film:音乐电影片       ภาพยนตร์เพลง

Technicolour:彩色摄影术      ระบบการถ่ายภาพยนตร์โดยการใช้แม่สีเป็นหลัก

screen:银幕                          จอภาพยนตร์

shorter feature:短片                   ภาพยนตร์สั้น

first run film:首轮影片           ภาพยนตร์ที่ออกฉายเป็นครั้งแรก

projector:放映机                   ครื่องฉายภาพยนตร์

scenario:剧本                       ทภาพยนตร์

synopsis:剧情简介               เรื่องย่อ

tragedy:悲剧                    ภาพยนตร์แนวโศก

front stall:前座                      ที่นั่งแถวหน้า

dress circle:楼座                        แถวที่นั่งเป็นวงกลมหรือโค้งในโรงละครหรือโรงภาพยนตร์

movie fan:影迷                     แฟนภาพยนตร์

film actor:电影男演员           ดาราภาพยนตร์ชาย

producer:制片者                  ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์

film critic:影评家               นักวิจารณ์ภาพยนตร์

pop music:通俗流行音乐      เพลงป๊อบ

jazz music:爵士乐                เพลงแจ๊ส

black and white picture;黑白电影片    ภาพขาว-ดำ

to book in advance:预先定座    จองล่วงหน้า

to have a good (bad) reception:受观众好评(不好评)

ได้รับความสนใจอย่างมาก (ได้รับความสนใจน้อยมาก)

western:西部片,指美国的西部风光与牛仔故事的电影                                           ตะวันตก